Når du ønsker flere af de magiske øjeblikke, hvor kroppen, hovedet og hjertet smelter sammen i kærlighed.

Vil du lære at lytte mere til din krop og de signaler den sender dig?

Vil du guides på din egen ”rejse” fra dit hoved til dit hjerte?

Når du samarbejder med kroppen og lærer at acceptere det udgangspunkt du har rent fysisk, vil din nye kropsbevidsthed vise dig vejen til dit hjerte. – Og fra hjertet kan du skabe det liv du ønsker!
Kroppen forsøger konstant at samarbejde, ved bl.a. at reagere på det du putter i den og på det du vælger at fokusere på!

Det som får fokus vokser!

Når du har fokus på kærligheden, vil følelsen af kærlighed vokse i dig. Når du har fokus på det som udfordrer dig, vokser udfordringen.

Derfor er det vigtigt at vi tager ansvar for vores eget liv hver især – og det er ikke den slags ansvar med løftede pegefingre og restriktioner jeg mener – tværtimod! Det er det kærlige ansvar som vi begynder at få øje på helt automatisk, når vi samarbejder med kroppen og finder vej til den skattekiste som vi rummer i hjertet!

Det er et godt og meget kærligt ansvar, som dybest set føles godt og meget naturligt, når først vi har taget det….

Fra Filiyogas Hjerte vil du modtage guidning i netop;

 • Kærlig kropsbevidsthed
 • Vejen fra hovedet ned i kroppen og ind til hjertet
  – Meditationer som støtter dig i din egen proces med den vigtigste relation i dit liv…….nemlig relationen til dig selv.

Hver måned får du

 • Guidet meditation med månedens tema
 • 2 yoga videoer
 • Adgang til den lukkede Facebook-gruppe; FILIYOGAS HJERTE
  • Gruppen har til formål at skabe et trygt og fortroligt rum til sparring og deling af oplevelserne med de enkelte temaer og øvelser samt processer. Jeg vil også selv være aktiv i gruppen med støtte og vejledning.

De 6 temaer

Bevidsthed

Bevidsthed

Ved at iagttage det som er  –  Vi bruger koppen som metafor.
Det siges at hvis man vil fylde en kop med noget, må den først være tom. Hvis sindet er fuldt, er der ikke plads til mere. Det er derfor du forbereder dig inden du mediterer eller begynder de fysiske øvelser. Du skaber plads, så noget nyt kan komme ind.Ved blot at iagttage, skaber du mulighed for at blive bevidst om hvad du har brug for at enten at tillade at blive (i dit bevidste sind) og hvad du ønsker at bevidst at slippe….

Accept

Accept

For at give plads til den kærlige tilgang til dig selv, er der nogle tankemønstre og eventuelle indre modstande som skal erkendes.

I erkendelsen af dit udgangspunkt, kan du lære at acceptere alt det du rummer og har med dig i hvert eneste øjeblik.

Fra denne accept kan du skabe forandring.

Kærlighed og medfølelse

Kærlighed og medfølelse

Bevidsthed om dig selv åbner dine følelser. Og bevidsthed om dine følelser åbner dit hjerte. Alle dine følelser er en vældig kilde til energi og styrke.

At kultivere og bevidst vælge at skrue op for kærlighed og medfølelse i dit liv, skaber den fineste forudsætning for at skabe et mere kærligt forhold til dig selv og din verden.

Vilje og styrke

Vilje og styrke

At skabe et indre samarbejde handler også om at tage ansvar for dine reaktioner og handlinger, som opstår som bevidste eller ubevidste reaktioner på dine følelser. 

Når ubehagelige følelser opstår er den automatiske reaktion ofte at vi føler os fanget i afmagt eller med en fornemmelse af ikke at have valgfrihed. Og i sådanne situationer er det vigtigt at forstærke vilje og styrke. Når du samarbejder med dig selv, giver du dig selv lov til at være den, du er. Du gennemfører bevidst de handlinger som påvirker dit liv. Du tager ansvar for dig selv. Og i det samarbejde skabes en energiudveksling mellem det fysiske og det følelsesmæssige.

Taknemmelighed og tilfredshed

Taknemmelighed og tilfredshed

Ægte og autentisk lykke

Alt hvad vi ønsker at fokusere på og kultivere i vores liv, begynder med og vokser af taknemmelighed!

Jo flere gange du kan tænke eller sige TAK og mærke følelsen af taknemmelighed i kroppen, jo tættere kommer du på den dybe og tilfredse sindsro samt den ægte og autentiske lykke følelse.

Tillid/ Flow

Tillid/ Flow

Når du lever fra hjertet og sætter dig en intention om eksempelvis at skrue op for kærlighed eller taknemlighed, vil du møde prøvelser og udfordringer på din vej. De nye spor og handlemønstre bliver ”testet af” af det gamle ”system” som automatisk har modstand på forandring. Her må vi læne os ind i hjertet i tillid til at det i det aktuelle øjeblik er helt som det skal være. Modstanden må gerne opstå og smerten må gerne være mærkbar, det er en del af rejsen i at højne din bevidsthed og din genereller trivsel. Når vi tillader de bump der er på rejsen, vil vi opleve at der opstår et flow. Med det nye flow bliver mange ting bliver nemmere, verden åbner sig og gammel frygt bliver erstattet af mod.

Udgivelser

 • Ved oprettelse får du adgang til den første måneds tema
  • Herefter udkommer et nyt tema hver måned i 6 måneder

Abonnementspris

Kr.195,-Mdr.
 • Mulighed for engangsbetaling 1095,- (Spar 75,-)
 • De 6 måneders medlemskab er skabt som en sammenhæng, hvor du hver måned vil modtage tema med meditation og to videoer

Betaling

De 6 måneders medlemskab er skabt som en sammenhæng, og der betales kr. 195,- /mdr i 6 mdr.

Det er muligt at betale et engangsbeløb for alle 6 mdr. for kun 1095,- (og derved spare kr. 75,-)

Hver måned modtager du nye videoer og nyt tema med meditationer.

Videoer 

Videoerne er med udførligt guidede øvelser, som alle kan være med til. (Varighed 25 – 40 minutter)

Alt er guidet fra hjertet og du får tid til at mærke ind i hver enkelt øvelse.

I min guidning lægger jeg vægt på nærværet og hjerteligheden – med månedens tema som reminder på kontakten til dig selv!